خبرگزاری فارس

استفاده از فناوری کوانتومی برای ارتقای امنیت خودروهای خودران

محققان انگلیسی می گویند می توان از رایانه های کوانتومی برای مقابله با هکرها و ارتقای امنیت خودروهای خودران استفاده کرد.

ادامه ...