خبرگزاری فارس

استقبال «میرضیایف» در فرودگاه «دوشنبه» به روایت تصویر

رئیس جمهور ازبکستان امروز با یک سفر رسمی وارد «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان شد.

ادامه ...