خبر آنلاین

بودجه فرهنگی، یا بودجه امور (کالاهای) فرهنگی

چندی قبل (در بهمن 96) به مناسبت فصل بودجه در صدا و سیما در شبکه دو ساعت 40 / 10راجع به بودجه فرهنگی دو تن از نمایندگان صحبت می کردند و اینکه کم است و رغبتی برای افزایش آن نیست. من هم در این نوشته های خودم به خوبی دیدم که وقتی سخن از فرهنگ است کمتر خوانده می شود و حساسیت برایش از جانب خوانندگان...

ادامه ...