شهرفردا

عسل سبلان اردبیل ثبت جهانی شد

رئیس سازمان صنعت و معدن اردبیل از ثبت جهانی عسل تولیدی این استان با عنوان «عسل سبلان ایران» خبر داد.

ادامه ...