شهرفردا

روزی به نام اهواز در تقویم ملی کشور به ثبت برسد

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: پیشنهاد ما این است تا روزی خاص به نام اهواز در تقویم ملی کشور به ثبت برسد.

ادامه ...