فانوس نیوز

لاشه ماهی عظیم در سواحل استرالیا کشف شد

لاشه یک ماهی عظیم الجثه و عجیب در سواحل استرالیا کشف شده و برخی تخمین می زنند وزن آن به ۱۵۰ کیلوگرم برسد.

ادامه ...