عصر خودرو

استفاده از فناوری کوانتومی برای ارتقای امنیت خودروهای خودران

عصر خودرو- محققان انگلیسی می گویند می توان از رایانه های کوانتومی برای مقابله با هکرها و ارتقای امنیت خودروهای خودران استفاده کرد.

ادامه ...