خبرگزاری فارس

حضور ترکمنستان در همایش بین المللی «خزر قدرتمند - 2018» در تاشکند

ترکمنستان در همایش بین المللی «خزر قدرتمند - 2018» در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان شرکت می کند.

ادامه ...