خبرگزاری میزان

پشت پرده تجارت با گوش های ناشنوا/ بازار سمعک در ایران

آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد، میانگین بروز کم شنوایی عمیق در ایران ۲.۷ مورد در هر هزار تولد و بروز کم‌شنوایی خفیف تا عمیق ۴.۷ در هر هزار تولد است.

ادامه ...