انصاف نیوز

«رفتارهای احمدی‌نژاد برای نظام هزینه دارد، نه رفع‌ حصر»

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: احمدی‌نژاد با این کارها درپی بدست آوردن پایگاه از دست رفته مردمی و بدنبال ارتقاءجایگاه خود است و این رفتارهای احمدی‌نژاد برای نظام هزینه در بر خواهد داشت. ابوالقاسم رئوفیان در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره نامه اخیر احمدی‌نژاد به رهبری، نفس نامه به...

ادامه ...