شفقنا

وقوع انفجار در نزدیکی یکی از مساجد کابل

شفقنا- رسانه های خبری از وقوع انفجار در نزدیکی یکی از مساجد پایتخت افغانستان خبر دادند.

ادامه ...