خبر آنلاین

بازیگر سرشناس بخشی از دستمزدش را به نقش مقابلش داد

مهر نوشت: سوزان ساراندون خاطره‌ای از پل نیومن تعریف کرد و گفت که وی برای تقسیم عادلانه دستمزد، بخشی از پولی را که بابت یک فیلم مشترک گرفته بود، به وی داد.

ادامه ...