خبر آنلاین

فضای مبهم مجلس درباره استیضاح ۳ وزیر دولت روحانی

مجلس در دو جلسه آخر سال ۹۶ روزهای آرامی نخواهد داشت، موافقان و مخالفان سه وزیر به صف می‌شوند تا عملکرد ۷ماهه آنها را وزن‌کشی کنند اما اینکه نتیجه چه خواهد شد، باید منتظر ماند و دید، در پایان نطق موافقان و مخالفان و دفاعیات وزیر، آرای سفید، سیاه و خاکستری چه طور تقسیم می‌شود.

ادامه ...