وبگردی

فیلم / تذکر یک روحانی به رئیس مدیریت بحران کشور!

تذکر یک روحانی به رییس ستاد بحران کشور بعد از ورود با خودروهای شاسی بلند متعدد به یادمان شلمچه و پاسخ زشت همراهان آقای نجار.

ادامه ...