انصاف نیوز

بقایی نگران افشای چیست؟

روح الله احمدزاده، معاون دولت احمدی نژاد در واکنش به ضرب العجل «حمید بقایی» دیگر معاون احمدی نژاد برای مستند کردن ادعاهایش [لینک]، ادعا کرد که بقایی نگران علنی شدن کیفرخواست پرونده‌اش است. به گزارش انصاف نیوز، آقای احمدزاده در یادداشتی تلگرامی نوشت: حمید بقایی!! اسم پدر مرحوم...

ادامه ...