شفقنا

تصاویر منتشر نشده شفقنا ازدرس اخلاق آیت الله شاه آبادی

شفقنا -تصاویر منتشر نشده از درس اخلاق مرحوم آیت الله شاه آبادی درس اخلاق آیت الله شیخ نصرالله شاه آبادی فرزند ارشد آقا محمدعلی شاه آبادی در حیاط منزل شخصی ایشان ،شنبه شب ها برگزار می شد. عکس:محمد رضا جباری  

ادامه ...