خبر آنلاین

نوبخت: دنیا با خود فکر نمی‌کند که چرا کشور سه وزارت‌خانه ندارد؟

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما کسری بودجه نداریم اما چون دخلمان با خرج یکی نیست، آرام‌تر هزینه می‌کنیم.

ادامه ...