فرتاک نیوز

سرقت دومین دستگاه خودپرداز در میدان ونک

سارقان در دو هفته دو دستگاه خودپرداز را در محدوده ونک به سرقت بردند.

ادامه ...