بهارنیوز

صادق زیباکلام به 18ماه زندان محکوم شد

گروه سیاسی: استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

ادامه ...