ارانیکو

اتمام دو میلیون واحد مسکن مهر

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به نمایندگان موافق استیضاح درباره عملکرد وزیر در بخش مسکن مهر، از مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر کشور که از ابتدای شروع این طرح با بانک های عامل قرارداد مشارکت بسته اند، حدود ۲ میلیون واحد به اتمام رسیده است.

ادامه ...