ارانیکو

مهم‌ترین محورهای گزارش کمیته بررسی سانحه هواپیمای تهران-یاسوج

آخرین مکالمه خلبان هواپیما، روی فرکانس رادیویی در ساعت ٩:٣٠ به ثبت رسیده و پس از آن تماس، پرواز ٣٧٠٤ پاسخی به مکالمات کنترلر فرودگاه یاسوج نداده است. پس از پاسخ‌گونبودن پرواز به مکالمات کنترل‌کننده فرودگاه، وضعیت عدم قطعیت فعال می‌گردد.

ادامه ...