ارانیکو

ایجاد انستیتوهای نفت در دانشگاه‌ها

در مراسمی که با حضور وزرای نفت و علوم برگزار شد، پنج دانشگاه ایران با وزارت نفت قرارداد پژوهشی امضا کردند. ارتباط میان دانشگاه و صنعت از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر بار‌ها بر آن تاکید شده است.

ادامه ...