فانوس نیوز

قطع عضو به عدد ۱۸ رسید/ ۱۹۹ مصدوم فقط در یک روز

سرپرست سازمان اورژانس کشور به تشریح آخرین وضعیت مصدومان چهارشنبه آخر سال پرداخت.

ادامه ...