فرتاک نیوز

آموزش اقدامات اولیه پس از سوختگی بدن+فیلم

توضیحات پزشک اورژانس سوانح سوختگی درباره اقدامات اولیه پس از سوختگی بدن.

ادامه ...