خبرگزاری میزان

این نشانه ها یعنی شما سکته مغزی کرده‌اید و خبر ندارید!

سکته مغزی یکی از بیماری های شایع عصر کنونی است، بیماری که فقط چهار ساعت طلایی برای رهایی از عوارض آن وجود دارد و بسیاری از مردم نشانه های آن را نمی شناسند.

ادامه ...