شفقنا

با این کشور دورهمی آشنا شوید!

شفقنا زندگی- جمهوری مولوسیا یک کشور بسیار کوچک است که در آخرین سرشماری جمعیتش به اضافه سگ‌ها ۳۳ نفر اعلام شده است؛ کشوری که «کوین باو» مدعی ریاست‌جمهوری آن است! جمهوری مولوسیا یک ریزکشور به رسمیت شناخته‌نشده است. ریزکشورها آن سرزمین‌هایی هستند که توسط حکومت‌ها و سازمان‌های...

ادامه ...