خبرگزاری میزان

علت عدم دسترسی کاربران ایرانی به اپ استور اپل چیست؟

اپل که به نظر می رسد به طور کلی دسترسی کاربران ایرانی به فروشگاه اپ استور را قطع کرده است، حالا بسیاری از کاربران می گویند که به آن دسترسی پیدا کرده اند.

ادامه ...