جماران

تجمع اعتراض آمیز پرسنل ورزشگاه آزادی مقابل وزارت ورزش + تصاویر

پرسنل ورزشگاه آزادی به نشانه اعتراض برای دریافت حق و حقوق معوقه خود مقابل وزارت ورزش حضور یافتند.

ادامه ...