شفقنا

“پلاسکو” هنوز می‌تواند نفس بکشد/ تصاویر

شفقنا زندگی- مالک می‌خواهد “پلاسکو” را از پای بست بسازد اما کسبه، سازمان نظام مهندسی و میراث فرهنگی حرف دیگری برای باقی مانده‌های پلاسکو دارند؛ «پلاسکو می‌تواند بدون تخریب و بازسازی بار دیگر سرپا شود.»  با فروریختن ساختمان، نخستین حرف و ذهنیت همه، ریزش کامل “پلاسکو”...

ادامه ...