شهرفردا

25 مکان دیدنی تهران که قبل از مرگ باید آن را دید

طبیعت ویژه تهران هرچند درآلودگی و هوای ناسالم ،ترافیک و شلوغی گم شده است ،اما حداقل 25 مکان طبیعی دیدنی دارد که جدا از موزه و پارک وکاخ و بازار و مکان های تاریخی تهران می تواند در لیست گردشگران نوروزی قرار گیرد.

ادامه ...