فانوس نیوز

تیراندازی مرگبار در بازار تهران/ پلیس به دنبال قاتل فراری

یک مرد حدوداً شصت ساله هنگام سوار شدن بر روی موتورسیکلت توسط فردی ناشناش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

ادامه ...