شهرفردا

سونامی جمعیتی در انتظار گناوه

رئیس شورای شهر گناوه گفت: گناوه در ایام نوروز با یک سونامی جمعیتی روبرو است.

ادامه ...