شهر ‌سخت افزار

مهلت 15 روزه‌ی دولت روسیه به تلگرام برای ارائه‌ی اطلاعات کاربران

در سال 2016، روسیه یک قانون به اصطلاح ضدتروریستی را تصویب کرد که سرویس‌های پیام رسان را مجبور می‌کرد که راهی برای رمزگشایی پیام‌های کاربران بری نهاد‌های نظارتی ایجاد کنند که به سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) اجازه می‌دهد به اطلاعات شخصی کاربران دسترسی پیدا کند اما تلگرام تا به امروز...

ادامه ...