فانوس نیوز

توضیحات آمریکایی‌ها درباره صدور مجوزهای فروش هواپیما برای ایران

مقام های آمریکایی روز چهارشنبه اظهارات تازه‌ای درباره صدور مجوزهای فروش هواپیمای مسافربری به ایران مطرح کرده‌اند.

ادامه ...