جماران

چند درصد از ایرانی ها کالای چینی مصرف می کنند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: کالاهای چینی در سبد مصرف حدود ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی قرار دارد که اگر بتوان محصولات مشابه داخلی را جایگزین آن کرد سطح رفاه نیروی کار ایرانی در بازه زمانی کوتاه افزایش پیدا می کند و اقتصاد کشور یکباره رشد می‌کند.

ادامه ...