خبرگزاری فارس

سکوت سازمان محیط زیست در مقابل استعفا و خروج معاون پرحاشیه از کشور

در حالیکه صفحات اجتماعی و منابع غیر رسمی خبر استعفا و عدم بازگشت کاوه مدنی از آخرین ماموریت خود به خارج کشور را اعلام می‌کند، اما سازمان محیط زیست هنوز هیچ واکنشی در مقابل این اخبار نداشته است.

ادامه ...