انصاف نیوز

در جلسه سیف با صرافان چه گذشت؟

ایلنا به نقل از رئیس کانون صرافان ایران نوشت: برای همکاران ما این نگرانی به وجود آمده بود که احتمال دارد کسب و کارشان تعطیل شود اما من به آنها این اطمینان را می‌دهم که هیچ نگرانی‌ نداشته باشند چرا که بنا به گفته شخص رئیس کل بانک مرکزی کشور آنها می‌توانند همانند گذشته به فعالیت...

ادامه ...