بهارنیوز

مورد عجیب «سعید مرتضوی» و چهار سطح نقد

ماجرای سعید مرتضوی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. پس از آن که محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد که حکم جلب مرتضوی صادر شده است اما «گیرش نیاورده اند» موجی از انتقادات و البته حیرت و تعجب در واکنش به این اظهارنظر در فضای مجازی منتشر شد. از واکنش‌های طنزآمیز مانند اعلام...

ادامه ...