فانوس نیوز

پایان زندگی سارق سابقه‌دار در تعقیب و گریز با پلیس

معاون عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ از پایان زندگی سارق سابقه‌دار در تعقیب و گریز با واحد گشت پلیس آگاهی خبر داد.

ادامه ...