خبرگزاری میزان

تصویر هوایی زیبا از دریاچه سد طالقان

تصویری هوایی زیبا از دریاچه سد طالقان پس از برف روزگذشته را مشاهده می کنید.

ادامه ...