فانوس نیوز

آتش سوزی هتل زائران ایرانی در نجف

هتل زائران ایرانی در نجف دچار حریق شد.

ادامه ...