خبرگزاری میزان

جذب و بازیافت انرژی گرمایی رایانه‌ها و خودروها توسط نانو نوار

محققان آمریکایی موفق به ابداع نانو نواری شده‌اند که می‌تواند گرمای حاصل از کارکرد وسایل الکترونیکی را به برق تبدیل کند.

ادامه ...