سیتنا

ماجرای چک برگشتی مسعود کیمیایی برای "قیصر"

پوری بنایی گفت: "قیصر" ساخته شد و 30 هزار تومان برای من دستمزد درنظر گرفتند اما دستمزد من یک چک برگشتی شد که به موزه سینما اهدا کردم.برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

ادامه ...