پارس نیوز

فیلم‌های "دو هفته کارگردانان کن" اعلام شد

هفده فیلم بلند در فهرست فیلم‌های پنجاهمین دوره بخش "دو هفته کارگردانان کن" قرار گرفتند.

ادامه ...