ایران آرت

ببینید: پشت پرده اولین هفته مد در عربستان / زنان سعودی در پی تغییر دادن ذهنیت خارجی‌ها

اولین هفته مد در عربستان سعودی تحت عنوان هفته مد عرب ریاض برگزار شد.

ادامه ...