خبرگزاری میزان

نمایشگاه خودرو تهران بعد از 10 سال برگزار می شود

نمایشگاه خودرو تهران بعد از 10 سال انتظار پایان اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

ادامه ...