فانوس نیوز

نقشه کثیف زن برای قتل شوهر با همدستی سه مرد غریبه

بالاخره پرونده قتل مرد جوانی که در منطقه شیان تهران زندگی می کرد با دستگیری دو متهم اصلی ماجرا به مرحله دیگری از رسیدگی وارد شد.

ادامه ...