ارانیکو

صادرکنندگان چه قیمتی را برای ارز می‌پسندند؟

در چرخه فعالیت‌های اقتصادی، افرادی که دست آخر کالا یا خدماتی را صادر می‌کنند گیرنده و ذی‌نفع اصلی ارز قلمداد می‌شوند.

ادامه ...