خبرگزاری میزان

حضور نیرو‌های کشور‌های عرب بدون اجازه سوریه در این کشور نقض حق حاکمیت تلقی خواهد شد

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: حضور نیرو‌های کشور‌های عرب بدون اجازه دولت رسمی و قانونی سوریه که حق حاکمیت دارد به معنای نقض حق حاکمیت تلقی خواهد شد و طبعاً مورد اعتراض خواهد بود و دولت سوریه می‌تواند با آن‌ها برخورد کند.

ادامه ...