فرتاک نیوز

بیماری که هرگز به سراغ نابغه‌ها نمی‌رود

مردان موفقی که از سطح هوش بالاتری نسبت به دیگران برخوردارند کمتر در زندگی دچار برخی بیماری ها می‌شوند.

ادامه ...